Nákup formou náhradního plnění

Náhradní plnění Náhradní plnění | Jaspa s.r.o.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců a sami nezaměstnáváte OZP, jste povinni:

  • odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí roku za každého nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením
  • nebo odebrat výrobky a služby od společnosti poskytující Náhradní plnění a to za každého jednoho nezaměstnaného zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 7-mi násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku

Naše partnerská společnost je zaměstnavatelem více jak 50 % osob se změněnou pracovní schopností, a tudíž splňuje podmínku danou zákonem č. 435/2004 Sb. stanovenou poskytovatelům "náhradního plnění". Umožňujeme Vám tak nakoupit nabízené výrobky formou náhradního plnění namísto odvodu do státního rozpočtu. Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a navíc podpořit osoby se zdravotním postižením.

Upozornění pro zákazníky požadující nákup formou náhradního plnění:

Požadujete-li započítat Vaši objednávku do náhradního plnění, prosíme kontaktujte nás před odesláním objednávky. Hodnota objednávky dodané formou náhradního plnění musí být minimálně 2500Kč bez DPH (3025Kč s DPH). 

V případě požadavku na dodání zboží formou náhradního plnění je třeba počítat s navýšením ceny o 5% oproti cenám uvedeným na našem eshopu.